Home

 

Actueel Nieuws

Feitelijke samenwoning geen vereiste voor einde partneralimentatie

Na veel echtscheidingen ontstaat er na verloop van tijd onenigheid over de alimentatie. Een veel voorkomende onduidelijkheid is of de ontvangende partner met een nieuwe relatie al dan niet samenwoont met die nieuwe relatie. Als dat zo is, heeft dat gevolgen voor de alimentatie.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting van toepassing

Meerdere malen is in deze nieuwsbrievenrubriek geschreven over het van toepassing zijnde tarief voor de overdrachtsbelasting. In de praktijk blijkt daarover niet altijd een eenduidige conclusie te kunnen worden getrokken.

Huwelijksvoorwaarden in een romantische bui?

Het is in Nederland niet mogelijk, om bij het maken van huwelijksvoorwaarden al af te spreken dat er bij scheiding nooit alimentatie zal worden betaald. Een dergelijke afspraak wordt een nihilbeding genoemd en is niet geldig.

Oprichting bv geen remedie tegen dienstbetrekking

Nogal wat zzp’ers menen dat zij met een bv een dienstbetrekking met een opdrachtgever kunnen voorkomen. Dan gaat immers de bv een overeenkomst aan met de opdrachtgever. Als een zzp’er of de door hem of haar opgerichte bv maar één opdrachtgever heeft, gaat die vlieger niet op.

Uitleg clausule in akte

Het is voor notarissen dagelijks werk om de bedoeling van partijen op een correcte en voor eenieder duidelijke wijze in akten neer te leggen. Dat dit niet altijd een eenvoudige zaak is, bewijst de onlangs gehouden procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze rechtszaak ging het om de uitleg van een clausule in een huurovereenkomst.

Belasting betalen met kunst?

Soms overlijdt iemand zonder veel geld op de bank, terwijl hij wel veel mooie spullen achterlaat. De erfgenamen willen de kunst, het antiek of kostbare sieraden meestal graag hebben, maar zij zitten vervolgens met de erfbelasting in hun maag.